- CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐIỆN BIÊN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH -

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Số 81 - Phố Trưng Trắc - Phường Trưng Trắc - TP Phúc Yên - Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.650.3388 / 0986.186.861
Email: phungthien2013@gmail.com